Kalite Felsefemiz

Barbarossa Club & Hotel olarak yürütmekte olduğumuz uluslararası yönetim sistemlerini izleyerek etkinliğini sürekli geliştiriyoruz

Rekabet gücümüzü misafir memnuniyetini sağlayarak arttırabileceğimize ve bu sayede yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Misafir, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri izliyor, yasalar ve mevzuatların da ötesinde misafir odaklı bir bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla, hedefimiz, taahhüt ettiklerimizi yüksek kalitede en iyi şekilde yerine getirmektir. Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman, açık fikirli, teknolojiyi yakından takip eden, öğrenmeye ve gelişime açık çalışanlarımızdan almaktayız. Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli kullanımı, hizmet kalitemizin ve misafir memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Misafir memnuniyetini sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için, personelimizin eğitim ve gelişimine önem veriyoruz. Kaza ve yaralanmaları engellemek için çalışmalarımızı “Bilgi, Beceri ve Emniyet” ilkeleri doğrultusunda yürütüyor, önleyici tedbirler alıyoruz. Ürettiğimiz tüm gıdaları mal kabulden tüketime kadar uluslar arası kabul görmüş standartlar doğrultusunda kontrol ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizi yasal şartlar ve yönetimimizce benimsenmiş ek şartlar doğrultusunda yürütüyoruz. Dünyamızdaki enerji kaynaklarını korumak ve daha az tüketilmesini sağlamak amacıyla elektrik, su gibi doğal kaynakları tasarruflu kullanıyor, çevreye zarar vermemek için atıklarımızı geri dönüşüm ve geri kazanım ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz.

Sosyal Medya